Family

Self (Genesis 5-7), Magandang Balita Biblia (Tagalog Catholic Bible)


Keena (Genesis 3-5), Magandang Balita Biblia (Tagalog Catholic Bible


Kiala (Genesis 7-9), Magandang Balita Biblia (Tagalog Catholic Bible


Mom (Genesis 2-3), Magandang Balita Biblia (Tagalog Catholic Bible


Dad (Genesis 1-2), Magandang Balita Biblia (Tagalog Catholic Bible